Turniej szachowy w PSP21 w Radomiu

Zaproszenie na turniej szachowy o mistrzostwo PSP21 w Radomiu

Serdecznie zapraszamy na turniej szachowy

dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Radomiu, który odbędzie się 18 lutego (poniedziałek) od godz. 16.30. Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres e-mail: adam.derleta@psp21.pl do 12 lutego (wtorek) lub poprzez wychowawcę klasy. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, klasę, datę urodzenia i jeśli posiada kategorię szachową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!