Ubezpieczenie  NNW 2019/2020

Uprzejmie informuję, iż na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, w dniu 19.09.2019 r. podjęta została decyzja o wyborze firmy ubezpieczającej dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2019/20.

Wybrana została oferta Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA złożona przez Galerię Ubezpieczeń Lucyna Pachocka, Radom ul. Wernera 5, lok. 6.

W roku szkolnym 2019/20 szkoła oferuje możliwość ubezpieczenia dzieci od NNW w 2 wariantach:

  1. Wariant I podstawowy dla dzieci z oddziałów „0” i klas I-VIII Składka roczna – 48 zł./suma ubezpieczenia 20.000 zł.
  2. Wariant II rozszerzony dla dzieci z oddziałów „0” i klas I-VIII Składka roczna – 65 zł./suma ubezpieczenia 25.000 zł.

Ubezpieczenie jest ważne przez 365 dni w roku (od 01.09.2019 do 31.08.2020), 24 godziny na dobę, na całym świecie.

Ubezpieczenie obejmuje również rekreacyjne uprawianie sportu (nie pobieranie diet, wynagrodzeń z tytułu reprezentowania barw klubowych) organizowanych przez szkoły (tzw. SKS), UKS, inne stowarzyszenia sportowe.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) będą dostępne są w sekretariacie szkoły.

Ubezpieczenie dzieci od NNW jest dobrowolne!

Nie wpłacenie składki i nie uzyskanie zwolnienia od wychowawcy/dyrektora jest równoznaczne z rezygnacją. W takim przypadku dziecku nie przysługuje odszkodowanie w przypadku doznania nieszczęśliwego wypadku.

Brak ubezpieczenia nie skutkuje zakazem udziału dziecka w wycieczkach czy innych wyjściach poza teren szkoły.

W roku szkolnym 2019/20 nie ma zwolnień z płacenia składki.

Wyjątkowo trudne przypadki (wielodzietność, samotne wychowywanie kilkorga dzieci, bardzo trudna sytuacja materialna, choroby czy inne wydarzenia losowe pociągające za sobą duże wydatki finansowe) wychowawca uzgadnia z dyrektorem.

Składkę na ubezpieczenie NNW uczniów przyjmują wychowawcy klas do 07.10.2019 (poniedziałek). Rozliczenie wychowawcy z zainkasowanej składki w dniach: 08, 09 października 2019 roku w sekretariacie szkoły.