Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klas 1-8 w roku szkolnym 2020/2021 jest DARMOWY.

RODZICE KUPUJĄ PODRĘCZNIKI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (WSZYSTKIE)

ORAZ DO RELIGII W KLASACH 0-8 

Wykaz podręczników

Regulamin korzystania z podręczników