Pasowanie na ucznia w PSP21 w Radomiu

Pasowanie na ucznia uczniów klas pierwszych

Dnia 26 października 2018 roku w naszej szkole, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowali wychowawcy klas I. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciele banku PKO BP z którym szkoła współpracuje, wychowawcy, księża posługujący w naszej parafii, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów.

Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Po czym nasi kandydaci na uczniów, prezentowali zdobyte do tej pory umiejętności wokalne jak również wiedzę i umiejętności na tematy dotyczące zasad kultury, ruchu drogowego oraz podstaw geografii naszej Ojczyzny.

Po programie artystycznym pan dyrektor wraz z paniami wicedyrektorkami uroczyście pasowali uczniów, którzy ślubowali „być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły”.