Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

  1. 31 października 2019 r.
  2. 21 kwietnia 2020 r.
  3. 22 kwietnia 2020 r.
  4. 23 kwietnia 2020 r.
  5. 30 kwietnia 2020 r.
  6. 12 czerwca 2020 r.
  7. 24 czerwca 2020 r.
  8. 25 czerwca 2020 r.