Jesienna wycieczka do „Królewskich Źródeł”.

W środę 02.10.2019 r. klasy 7c i 4b pod opieką p. A. Majchrzak-Barabasz, p. A. Besińskiej i p.Sławomira Mazgajczyka wybrały się do Puszczy Kozienickiej. Wyjechaliśmy autokarem o godz. 9:00. Na miejsce dojechaliśmy ok. godz. 10.

Celem wycieczki było pokazanie uczniom naszej szkoły piękna jesiennego krajobrazu przyrodniczo – geograficznego w Kozienickim Parku Krajobrazowym im. prof. R. Zaręby.

Na terenie Parku zostało utworzonych 13 rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest Rezerwat Źródło Królewskie, powstały w 2000 roku. Nasza grupa dotarła właśnie do tego miejsca. Zwiedzanie zaczęliśmy od czytania zasad użytkowania ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”.

Ścieżka stanowi element programu edukacji leśnej Nadleśnictwa Kozienice. Przebiega przez drzewostany leśnictwa Kociołki, gdzie przedmiotem ochrony są lasy liściaste i mieszane z dębem szypułkowym i olszą czarną, a na długości ok. 500 m biegnie brzegiem rzeki Zagożdzonki. Pozwala na poznanie zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą dzięki usytuowanym wzdłuż trasy 11 tablicom tematycznym. Przy większości tablic zatrzymywaliśmy się i czytaliśmy umieszczone na nich informacje i przyglądaliśmy się zamieszczonym zdjęciom. Dowiedzieliśmy się m.in.: jak wzrasta las i jak go chronić przed szkodliwymi czynnikami środowiska, o bogactwie przyrodniczym Puszczy, czyli gatunkach lasotwórczych, roślinach rzadkich i chronionych, obszarach najcenniejszych przyrodniczo, o występowaniu na tym terenie bagien. Wędrując wzdłuż 3 kilometrowej ścieżki oglądaliśmy kolorowe drzewa jesienne, poznaliśmy piękne zakątki przyrody i zespół źródeł przy rzece Zagożdżonce. Mieliśmy możliwość napicia się wody z „Królewskiego Źródełka”, z którego według miejscowej tradycji pił wodę król Władysław Jagiełło. Zwiedzanie zakończyliśmy ok. godz. 14 wspólnym ogniskiem w miejscu specjalnie do tego przygotowanym. Dzięki zadaszeniom turystycznym mogliśmy usiąść do stołu, zjeść kiełbaski i podzielić się wrażeniami.

Pomimo, że byłyśmy tam kilka razy, za każdym razem odkrywamy coś nowego, gdyż Puszcza tętni swoim życiem i przyciąga zawsze czymś nowym o rożnych porach roku. Uważamy, że jest to ciekawe miejsce na edukację przyrodniczą i wędrówki zarówno szkolne, jak i rodzinne spacery.

Aleksandra Drab kl. 7c

Maja Kwiatkowska kl. 7c