Poniżej znajduje się „Poradnik dla absolwenta gimnazjum i absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej”, zawierający podstawowe dane o liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz zasady rekrutacji do wyżej wymienionych szkół na rok szkolny 2019/2020 oraz inne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Poradnik dla absolwenta gimnazjum i absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej


Zasady rekrutacji:


Dni otwarte w szkołach

  • 22 marca Zespół Szkół Ekonomicznych Zaproszenie

  • 1 i 13 kwietnia 2019 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach Plakat Dzień Otwarty

  • 5 i 6 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Zaproszenie

 


Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

15 kwietnia 2019 – język polski

16 kwietnia 2019 – matematyka

17 kwietnia 2019 – język obcy (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

14 czerwca 2019

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:

21 czerwca 2019

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut 

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut

 

Informator o egzaminie ósmoklasisty

Podstawa programowa

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat o dostosowaniachhttps://cke.gov.pl/images/_

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.