Zasady rekrutacji:Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

21 kwietnia 2020 – język polski

22 kwietnia 2020 – matematyka

23 kwietnia 2020 – język obcy (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

19 czerwca 2020

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:

26 czerwca 2020

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut 

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.