Czytanie to umiejętność,

którą posiada większość

i sztuka, którą uprawia mniejszość

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego istnieje od 1995 r. Pracują w niej wykwalifikowani nauczyciele bibliotekarze:

  • mgr Jolanta Biernat
  • mgr Maria Sorsa

Biblioteka czynna jest codziennie
w godzinach 8.00 – 15.00.

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: czytelni z wypożyczalnią oraz magazynu zbiorów. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

W bibliotece znajdują się również obowiązujące przepisy wewnątrzszkolne.
Księgozbiór biblioteki jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany, uzupełniany o nowości wydawnicze. W oparciu o program MOL tworzona jest komputerowa baza danych.

Uczniowie poszukujący informacji w bibliotece mogą samodzielnie korzystać z warsztatu informacyjnego lub poradzić się bibliotekarza. Do ich dyspozycji jest  bogaty księgozbiór podręczny- encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, literatura popularnonaukowa oraz regionalna.

Uczniowie mogą również korzystać z Informacyjnego Centrum Multimedialnego, składającego się z 4 komputerów z dostępem do Internetu.

Przypominamy, że biblioteka to coś więcej niż wypożyczalnia…
To możliwość samodzielnej nauki w ciszy, odrabiania zadań i pisania prac.

 

W bibliotece uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach Koła Dziennikarskiego. Owocem pracy koła jest Gazetka Szkolna 2 i 1 to 2, której redakcja mieści się właśnie w bibliotece szkolnej.

Do popularnych form inspiracji czytelnictwa stosowanych przez bibliotekarzy należą:

  • Konkursy (np. „Czarodzieje Słowa”, Recytatorski)
  • Pasowanie na czytelnika
  • Andrzejki
  • Tygodnie Regionalizmu

Pamiętajcie, że czytanie książek wzbogaca waszą wyobraźnię i pozwala odwiedzić krainy niedostępne w rzeczywistości.
Pamiętajcie również, że telewizja i gry komputerowe nigdy nie dostarczą wam tak wielu radości i przeżyć jakimi obdarzyć was może książka.

Zapraszamy do biblioteki


Nie znaleziono żadnych wpisów.