Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018r. – Zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia – 10 lutego 2019r. – Ferie zimowe

15, 16, 17 kwietnia 2019r. – Egzamin ósmoklasisty

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r. – Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018r.

30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

18, 19 czerwca 2019r.