W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu „Aktywna Edukacja” realizowanego w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach i przedszkolach.”, mające za zadanie przygotować szkołę.

Celem Programu jest wzmocnienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczestników, tak aby byli oni przygotowani do zaplanowania zapotrzebowania informatycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (zwanych dalej jako TIK) w nauczaniu przedmiotowym.