Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do klas 1-8 w roku szkolnym 2019/2020 jest DARMOWY.

RODZICE KUPUJĄ PODRĘCZNIKI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (WSZYSTKIE)

ORAZ DO RELIGII W KLASACH 0-8 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W RADOMIU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW