Spotkanie z rodzicami w dniu 30 maja 2019 r.

W dniu 30 maja 2019 r. o godz 17.30 w holu szkoły, odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów wychowania przedszkolnego i klas I – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu.

Tematyka zebrania:

Przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Serdecznie Państwa zapraszamy

Dyrektor Szkoły

Robert Bartkiewicz