Wpłaty na obiady za miesiąc czerwiec 2019 r.

Wpłaty na obiady za m-c czerwiec 2019 r. przyjmowane będą w dniach:
29-30.05.2019 r. 
Koszt obiadów wynosi: 30,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 03.06.2019 r.
Koszt obiadów wynosi: 27,00 zł

Dla wpłacających 03.06.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 04.06.2019 r.

2.Drugi dodatkowy termin wpłat: ——-

Koszt obiadów wynosi:———

Dla wpłacających ——— posiłki będą wydawane od dnia: ——–

W dniu 31.05.2019 r., ze względu na zmianę organizacji pracy szkoły, wpłaty na obiady nie będą przyjmowane.

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.