Wpłaty na obiady za miesiąc styczeń 2019 r.

Wpłaty na obiady za m-c styczeń 2019 r. przyjmowane będą w dniach:
02-03.01.2019 r. 
Koszt obiadów wynosi: 54,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 07.01.2019 r.
Koszt obiadów wynosi: 42,00 zł

Dla wpłacających 07.01.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 08.01.2019 r.

2.Drugi dodatkowy termin wpłat: ——- 

Koszt obiadów wynosi: — zł.

Dla wpłacających —— posiłki będą wydawane od dnia: ——-

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

 

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane.
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.