Wpłaty na obiady za miesiąc marzec 2019 r.

Wpłaty na obiady za m-c marzec 2019 r. przyjmowane będą w dniach:
27-28.02.2019 r. 
Koszt obiadów wynosi: 54,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 01.03.2019 r.
Koszt obiadów wynosi: 51,00 zł

Dla wpłacających 01.03.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 04.03.2019 r.

2.Drugi dodatkowy termin wpłat: 05.03.2019 r. 

Koszt obiadów wynosi: 45 zł.

Dla wpłacających 05.03.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 11.03.2019 r.

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

 

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane.
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.