Wpłaty na obiady za miesiąc grudzień 2019 r.

Wpłaty na obiady za m-c grudzień 2019 r. przyjmowane będą w dniach:
28-29.11.2019 r. 
Koszt obiadów wynosi: 56,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 02.12.2019 r.
Koszt obiadów wynosi: 52,00 zł

Dla wpłacających 02.12.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 03.12.2019 r.

2. Drugi dodatkowy termin wpłat: 05.12.2019 r. 

Koszt obiadów wynosi: 40,00 zł.

Dla wpłacających 05.12.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 06.11.2019 r.

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

Ważne: w dniu 20.12.2019 r. obiady nie będą wydawane.

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego, wpłaty za obiady na m-c styczeń 2020 r. przyjmowane będą 02-03.01.2020 r.

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.