Wpłaty na obiady za miesiąc marzec 2020 r.

Wpłaty na obiady za m-c marzec 2020 r. przyjmowane będą w dniach:
27-28.02.2020 r. 
Koszt obiadów wynosi: 88,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 02.03.2020 r.
Koszt obiadów wynosi: 84,00 zł

Dla wpłacających 02.03.2020 r. posiłki będą wydawane od dnia: 03.03.2020 r.

2. Drugi dodatkowy termin wpłat: 05.03.2020 r. 

Koszt obiadów wynosi: 72,00 zł.

Dla wpłacających 05.03.2020 r. posiłki będą wydawane od dnia: 06.03.2020 r.

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu.