Wpłaty na obiady za miesiąc październik 2019 r.

Wpłaty na obiady za m-c październik 2019 r. przyjmowane będą w dniach:
27-30.09.2019 r. 
Koszt obiadów wynosi: 84,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 01.10.2019 r.
Koszt obiadów wynosi: 80,00 zł

Dla wpłacających 01.10.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 02.10.2019 r.

2. Drugi dodatkowy termin wpłat: 04.10.2019 r. 

Koszt obiadów wynosi: 68,00 zł.

Dla wpłacających 04.10.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 07.10.2019 r.

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.