Wpłaty na obiady za miesiąc wrzesień 2019 r.

Wpłaty na obiady za m-c wrzesień 2019 r. przyjmowane będą w dniach:
05-06.09.2019 r. 
Koszt obiadów wynosi: 64,00 zł.

1. Pierwszy dodatkowy termin wpłat: 09.09.2019 r.
Koszt obiadów wynosi: 60,00 zł

Dla wpłacających 09.09.2019 r. posiłki będą wydawane od dnia: 10.09.2019 r.

2.Drugi dodatkowy termin wpłat: ——-

Koszt obiadów wynosi:———

Dla wpłacających ——— posiłki będą wydawane od dnia: ——–

Obiady przygotowywane będą od 09.09.2019 r.

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły, w godzinach: od 8:15  do 15:00.

Wpłaty na obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu,  wpłaty nie będą przyjmowane. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu wpłat.